Bilgi Bankası

Armak Isı olarak sektör ile ilgili sorularınızı cevaplamaktan mutluluk duyarız.

 • Klimada Oda Sıcaklığı Open or Close

  a. Sürekli yaşanan hacimlerde (ofis vb.)yaz ayralrında 24 C oda sıcaklığı idaldir.Enerji ekonomisi için 25 C insanlar ikna edilebilr.
  b.Yaşam mahallerinde yazın sürekli oturulmuyorsa, girip - çıkılıyorsa (şantiye ofisleri, hatta bahçeli evlerde bahçeye sık çıkışlar vb) oda sıcaklığının dış hava sıcaklığının yaklaşık 6 -8 C altında olması ; önce sağlık (nezle olmak için ), sonrada enerji ekonomisi için daha uygundur.

  c. Isıtma mevsiminde dış hava sıcaklık farkı çok fazla olduğu için, her odanın sıcaklığı ayrı ayrı kontrol edilmelidir.(Termostatik radyatör vanası veya oda termostatı ile).
  d. Isıtma mevsiminde iç ortam sıcaklığı 20 C ise , kışın dış hava iç hava sıcaklık farkı :
  İstanbul'da (dış hava proje sıcaklığı - 3 C) ΔT = 23 C
  Ankara'da (dış hava proje sıcaklığı - 12 C) ΔT = 32 C
  İzmir'de (dış hava proje sıcaklığı - 0 C) ΔT = 20 C
  Antalya'da (dış hava proje sıcaklığı + 3 C) ΔT = 17 C
  yüksek değerlerdir.Bu nedenle radyatörlerde, termostatik radyatör vanaları kullanılacaktır.
  e. Oysa aynı şehirlerde soğutma mevsiminde, iç ortam ile dış havanın sıcaklık farkları , sıcak yaz günlerinde bile 8 -12 C gibi düşük değerlerdir.
  f. Soğutmada ise , iç-dış ortam sıcaklık farkı çok daha azdır.Ancak güneş etkisi saatlere ve yönlere göre farklı etkiler.Yani soğutmada, her odanın sıcaklık kontrolü yapılabilir (oetl , hastane ve özel uygulamalar hariç).
  g .Ancak güneş , ciddi oranda ortam sıcaklığını kontrol etmek için zonlama yapılması yararlıdır.
  h. Oda termostatlarının ayar noktalarındaki sıcaklık farklarının ± yaklaşık 1 C olduğu ve bu değişimin hissedilmediği düşünülürse ; aynı zondaki benzer hacimlerin yazın soğutma için bir oda termostatı ile kontrol edilmesi pratik olabilir.

 • Boyler Seçimi Open or Close

  a-) Çift cidarlı boylerler
   - Ataletlarinin çok fazla olması ,
   - Isıtıcı akışkan dış yüzeyde olduğu için ısı kayıplarının çok fazla olması ,
   - Isı yalıtım kalitesinin düşük olma riski ,
   - Yeterli hijyen şartlarının sağlanamaması ,

   - Paslanmaya ve krozyona karşı dayanıklı olmaması ,
   - Bakım ve temizliğin zor olması , gibi nedenlerle artık kullanılmamaktadır.
  b-) Plakalı eşanjör + depolama tankı ( Dıştan Serpantinli boyler )
  Bu sistem , kullanımın kesintisiz (sürekli) olduğu çok özel uygulamalarda ve 30-40 m3/h dan büyük ihtiyaçlarda kullanımı avantajlıdır.
  Sistemin en önemli dezavantajı ise ;
   - Depolama hacmi küçük olduğundan (pik yüklerdeki ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ) kazan kapasitesini çok büyük seçmek zorunluluğu ,
   - Plakalı eşanjör ile depolama tankı arasındaki sürekli çalışan sirkülasyon pompasının fazladan enerji tüketimi ,
   - Eşanjör direnci genellikle daha yüksek olduğu için primer ısıtma pompası da daha büyük seçildiği , için daha fazla enerji harcanması ,
   - Kazan otomasyon sistemlerinde genellikle uyum sağlanmamasıdır. Çünkü boyler sensörünün su sıcaklığını doğru algılaması ve kazan suyu hedef sıcaklığını hesap etmesi için yeterince büyüklükte depo hacmine ihtiyaç vardır.Plakalı şenjör ile depolama tankı arasına pompa gerekmeyebilir.

 • Baca Gazı Sıcaklığı Kontrolü Open or Close

  Logamatıc Panel , baca gazı sensörü ile baca sıcaklığını sürekli ölçer.Logamatıc Panel'e mak. Baca sıcaklığı servis tarafından girilir.Eğer sensörün ölçtüğü baca gazı değeri , sınır değerin üzerinde ise panel hata sinyali verir.

  Easycom cihazı aracılığı ile de bu hata sinyalini yetkili servise iletebilir.
  Bu sayede kazanın içersinde bir kirlenme var ise anında müdahele etmek mümkün olur ve kazan verimi düşmez, yakıt tasarrufu sağlanır.

 • Değişken Devreli Sürkülasyon Pompaları Open or Close

  HVAC sistemlerinde pompların enerji tüketim payları önemlidir.Özellikle payları önemlidir.Özellikle tam sulu klima sistemlerinde, yıllık elektirik enerjisi tüketiminde pompalar önemli paya sahiptir.Bu tür klima sistemlerinde, HVAC cihazları toplam elektirik tüketimi içinde payı % 3-12 mertebesindedir.

  Isıtmada kullanılan sirkülasyon pompaları küçük güçlü olsalar da , sürekli çalıştıklarından toplamda tükettikleri elektirik enerjisi çok büyüktür.
  AB ülkelerinde konut ısıtmada kullanılan küçük ( gücü 250 W'dan küçük )sirkülasyon pompaları yılda yaklaşık olarak 40 TWh/ (=40.106 kWh/yıl) elektirik enerjisi tüketmektedir.
  Sirkülasyon pompaları zamanlarının büyk kısmında kısmi yükte çalışır.Sıcak su tesisatında kullanılan sirkülasyon pomplarının sağladığı tasarrufun değerlendirilmesi için bir çalışma yağılmıştır.Bu çalışmada Ankara'da tipil bir kış mevsimi boyunca sirkülasyon pompalarının enerji tüketimi hesaplanmıştır.Kısmi yüklerde değişken devirli pompanın , basıncı sabit tutacak biçimde çalıştırıldığı dikkate alınarak gerekli güç değeri bulunmuştur.Öte yandan sabit debili halde güç değeri yıllık çalışma saatiyle çarpılarak sabit debili sistemin enerji tüketimi kolayca bulunabilir.

 • Oda Sıcaklığı Ayar Noktasının Doğru Seçimi Open or Close

  Bir binanın yakıt tüketimine etki eden en önemli faktörlerden biri iç sıcaklık değeridir.İç ortam sıcaklığı için genel kabul görmüş standart bir hesap sıcaklık değeri vardır.Kış şartlarında bu iç sıcaklık  20 C değerindedir.İşletme sırasında ise bu iç ortam sıcaklık  değeri yakıt savurganlığınının en önemli noktasıdır.

  Birincisi ; bu sıcaklık başta kabul edildiği gibi 20 C ile sınırlı tutulmaz ve kullanıcı tarafından kontrol sistemi bunun çok üzerinde değerlere ayarlanır.

  İkincisi bu sıcaklık ısıtma sistemi tarafından istenilen değerde kalacak biçimde kontrol edilemez ve çok yüksek değerlere çıkar.

  İç ortam sıcaklığının 1 C artışında , farklı koşullarda yakıt tüketiminin ne kadar veya hangi oranda artacağı bilinmelidir.Yıllık yakıt tüketimin hesabında sistem verimlerininde dikkate alınabilmesi için sıcaklık aralığı yöntemi kullanılır.

 • Isı Pompaları Open or Close

  Isı pompası çalışma mantığı toprak, hava vey asu gibi ısı kaynaklarından elde edilen enerjisnin ısı pompasının kapalı devresinde bulunan  buharlaştırıcı üzerinden alınması ile ısı taşıyıcı sıcaklığının arttırlıması ve buharlaştırılması, kompresör yardımı ile basınç ve sıcaklığı iyice arttırılan gazın enerjisini yoğuşturucu üzerinden kullanılacak kapalı devrede bulunan suya aktarılmasına dayalıdır. 

  * Hava Kaynaklı Isı Pompaları 
  Mevsim geçişleirnde ve ılıman iklimlerde avantajlıdır. 
  Havadan çekilen ısı, kapalı sıcak sulu ısıtma devresinde dolaşan suya aktarılır. Sıcak sulu ısıtma devresinde su saıcaklığı  550 C'nin üzerine çıkamaz. 
  Hava kaynaklı ısı pompalarında COP değerleri 2,5 ila 4,1 değerleri arasındadır. 
  Hava kaynaklı ısı pompalarında sıcak sulu sistemleri düşük sıcaklık ısıtma sistemlerş terih edilmelidir. En uygun çözüm yerden ısıtma sistemleridir. 


  * Su Kaynakı Isı Pompaları 
  Su kaynaklı ısı pompaları uygulamaları su kuyuları, göl, akarsu ve deniz gibi yüzey suları veya atık enerji sular ile yapılmaktadır.Açık devreli  sistemlerdir.Su kaynaklı ısı pompları bugün için 90 Kw maksimum kapasitede üretilmektedir ama uygulamalar 30 Kw mertebelerine kadar pratikte yapılmaktadır.En çok yapılan uygulama, kuyudan bir pompa yardımı ile alınan suyun ısı pompası üzerinden geçirilerek tekrar toprağadöndürülmesidir.


  * Toprak Kaynaklı Isı Pompaları
  Toprak kaynaklı ısı pompaları kapalı devre olarak çalışan çalışan sistemlerdir.Derin kuyu ve toprak kolektörü olmak üzere iki ana uygulama tipi bulunmaktadır.Toprağa gömülen borulardan oluşan toprak ısı değiştirgecinde ısı topraktan çekilir ve kapalı devre akışkanı tarafından ısı pompası eşanjörüne taşınır.Bu devrede antifrizli suyu dolaştıran bi sirkülasyon pompası bulunur.Sıcak sulu ısıtma ısıtma devresi yine aynıdır.Toprak yerküre için bir izalasyon görevi görmektedir ve toprak yüzey sıcaklıkları mevsimlere göre yani dış havanın sıcaklığına bağlı değişme göstermesine rağmen yeryüzünün 15 m altından itibaren sıcaklık sabit yaklaşık 10 C olmaktadır.Toprak kaynaklı ısı pompaları yaklaşık 70 Kw kapasitelere kadar uygulanmaktadır ve çoklu uygulamalarda mümkün olmaktadır. COP değerleri işletme sıcaklıklarına bağlı olarak 2 ila 4,8 değerleri arasında değişmektedir.

 • Tortu, Pislik ve Hava Ayırıcılar Open or Close

  Tesisatta Hava : Tesisat suyunun içinde eriyik halde bulunan hava su sıcaklığının artmasıyla gaz haline geçerek sistemdeki suyla birlikte dolaşmaya başlar.Bu hava , tesisattaki metal malzemelerde (boru , armatür , kazan , kombi vb.) korozyona sebep olduğu gibi , ses , dolaşım bozuklukları , pompalarda kavitasyona neden olur.Radyatörlerin hava yapması nedeniyle ısınmama sorunlarınıda beraberinde getirir.Özellikle oksijen bariyersiz
  plastik boru kullanılan yerden ısıtma tesisatlarında sisteme sürekli hava girişi olduğundan bu sorun daha da büyür.

  Tesisatta Pislik : Klasik tip pislik tutucularda temizlik ve bakım zahmetli bir iş olduğu için teknik personel tarafından yapılır.Kullanıcı tarafından kolayca yapılmaması nedeniyle temizlik genellikle ihmal edilir.Bu yüzden de filitrede tıkanmalar , hatta filitrenin doğrudan su geçiş yolu üzerinde olması nedeniyle su geçişini tamamen bloke etmesi sıkça görülür ; dolayısıyla sirkülasyon bozuklukları , ısınamama ve işletmenin kesintiye uğraması bu tip tesisatlarda en büyük sorunlardır.

  Pislik ayırıcı korunması gereken cihazdan önce kullanılırken , hava ayırıcı sistemin en sıcak noktasına konur. Isıtma sitemlerinde ayrı iki cihaz kullanılması gerekir. Ama bir soğutma sisteminde bu iki nokta aynı yerde olduğunda ayrı ayrı iki cihaz kullanılması yerine kombi tip cihazlar kullanılabilir.

  Statik yüksekliğin 15 metyeryi geçtiği ısıtma ve 5 metreyi geçtiği soğutma tesisatlarında veya yüksek su hacminin bulunduğu yatay tesisatlarında ise özel hava ayırıcılar kullanılır. Bu cihazlar sistemin dönüş hattı üzerine bağlanır.Cihaz temel olarak bir tank , tank girişinde manyetik kapama ventili ve tank çıkışında ise yüksek basınçlı pompadan oluşur.Manyetik ventil açarak tank içine tesisat suyunu alır ve sonra kapanır.Yüksek basınçlı pompa , vakum etikisi yaratarak tesisat suyu içindeki havayı ayrıştırır.Açığa çıkan hava tank üzerinde bulunan otomatik prüjör ile atılır.Havası alınmış su tesisata verilir ve bu işlem hava tahliye edene kadar sürer.

 • Radyatör Sistemi ve Seçimi ile İlgili Pratik Notlar Open or Close

  Sıcak sulu ısıtma tesisatlarından, radyatörler tesisatın temel elemanlarından biridir.Bunun en önmeli nedenleri :
  * Isı kaybı en çok cam yüzeylerde oluşmakta , dolayısıyla burada soğuk etkisi ortaya çıkmaktadır.Radyatörler penvere altlarına konulduğundan soğuk hava kaynağında ısıtılmakda ve en yüksek konfor konfor elde edilmektedir.Ayrıca radyasyon etkisi sayesinde oda içinde soğuk yüzeylerin oluşumu önlenir.Bu , konforu daha da artırır.

  * Sorunsuz bir sistemdir.Isıtma sezonu boyunca herhangi bir bakım-servis istemez, işletmede teknik personeli gerektirmez.
  * Sessizdir.Hareketli bir parça veya elektirik motoru içermez.Enerji harcamaz.
  * Kolay işletilir ve sürekli ayar gerektirmez. 
  * Termostatik vana ile her oda farklı sıcaklıkta kontrol edilebilir. 
  * Yatırım maliyeti düşüktür. 
  * Yer kaybı azdır. 
  * Montajı kolaydır. 
  Radyatör seçimi ile ilgili pratik noktalar aşağıda belirtilmiştir ; 
  Konforlu ve ekonomik bir ısıtma için uygun radyatör seçimi çok önemlidir.Sıcak sulu ısıtma tesisatında kullanılabilecek çeşitli tipde radyatör  
  bulunmaktadır.Bunları malzemelerine göre çelik, döküm, alüminyum gibi gruplara ayırmak mümkün olduğu gibi; formlarına göre panel, dilimli gibi sınıflandırmak mümkündür. 
  Radyatör seçiminde dikkat edilecek unsurlar : 
  * Yer kaybı daha az olmalıdır.Böylelikle ; 
   Duvardan açıklığı (genişliği ) az olur.
   Duvar ile radyatör arasında boşluk bırakmaya ihtiyaç olmaz
   Tül veya perde kullanımı kolaylaştırır
   Radyatör arkası net olarak görünmediği için radyatör arkası duvarın boyanma ihiyacı oluşmaz veya çok daha azalır.
  * Homojen ve konforlu ısıtma sağlanmalıdır. 
  * Radyatör arkasındaki duvardab ısı kaybı az olamlıdır.
  * İşletme maliyeti de ilk yatırım maliyeti de ekonomik olmalıdır.
  * Radyatör yerleşimine dikkat edilmelidir.

 • Kendinden Yoğuşmalı Kazanların Kullanılması Open or Close

  Yoğuşmalı kazanları,
  *Kendinden yoğuşmalı
  *Yoğuşmasız kazan  + yoğuşma ekonomizörü çözümleri olarak ikiye ayırmak mümkündür.Ancak her iki çözüm arasında verim ve fiyat olarak önemli farklar bulunmaktadır.Kendinden yoğuşmalı kazanların diğer çözüme göre önemli avantajları bulunmaktadır.Bu avantajları :

  * Verimin daha yüksek olması
  * Yer kaybının daha az olması
  * Daha düşük gövde kaybı
  * Türbülatör bulunmaması
  * Nakliyenin daha ucuz ve kolay olması
  * Yatay ve düşey taşımanın daha kolay olması
  * Yoğuşma eşanjörü için ayrıca montaj gerektirmemesi
  * Beton kaidelerin daha küçük ve dolayısıyla daha ucuz olması olarak sıralamak mümkündür.
  * 1.200 Kw kapasitesinin üzerinde ise entegre yoğuşma eşanjörlü kazan tercih edilebilir.İlave yoğuşma eşanjörü kullanımına göre gene yer kazancı olacaktır.
   

 • Kaskad Sistem Kullanılması ve Avantajları Open or Close

  Tek döşeme tipi yoğuşmalı kazan yerine, birden fazla sayıda duvar tipi yoğuşmalı kazanın paralel bağlanarak kaskad sistem oluşturulması belirli kapasitelere kadar yatırım maliyeti açısından daha ekonomik olabilmektedir.Kaskad sistemde 25 cihaza kadar duvar tipi yoğuşmalı kazanı birlikte çalıştırmak mümkündür.
  Kaskad sistmenin avantajları aşağıdaki gibidir ;

  * Bu sistemler tam modülasyonlu brülörlere sahiptir ve bu brülörlerde hava ve yakıt birlikte oransal olarak ayarlanır.Modülasyonlu brülörü ve fanı kapasiteyi kontrol eder.
  * Oransal kontrol yanında aynı zamanda sıra kontrol avantajına da sahiptir.Böylece toplamda kapasite %2 ile %100 arasında sürekli kontrol edilebilmektedir. %0-2 arasında ise oransal kapasite kontrolü , pompa modülasyonu (pompa çalışma süresi kontrolü )yardımıyla sağlanır.Brülör modülasyonuna paralel gerçekleşen pompa modülasyonu sayesinde sistemde dolaşan su miktarı , dolayısıyla sa kayıplar azalır.
  * Oda sıcaklığı kontrol hassasiyeti ± 0,1 C değerindedir.
  * Primer pompalar çok küçüktür.Dolayısıyla elektirik tüketimi çok küçüktür.
  * Yer kaybı çok azdır.
  * Gövdesi küçük olduğundan ışınım kaybı çok azdır.
  * Tek zonlu ısıtma sistemlerinde ve tek zon ısıtma + boyler sistemlerinde karıştırıcı 3 yollu vana ve aksesuarlarına ihtiyaç yoktur.
  * Alev sıcaklığı çok düşüktür. Bu nedenle NOX  emisyonları 20 mg/ k Wh değerinin altında kalmaktadır.
  * Sistem sürekli yedeklidir.
  * Hermetik baca bağlantısı mümkün olduğundan baca bağlantılarında avantaj sağlanır.Her cihaz ortak bacaya bağlanabildiği gibi , gerekli durumlarda tek tek baca bağlantısı da yapılabilir.
  * Cihazlar 24 saatte bir sıra değişir.Bu sayede tüm cihazlar eşit zamanlarda çalışır.
  * Cihazların su hacmi düşük olduğundan kısa sürede istenen gidiş suyu sıcaklığına ulaşır.
  * Yanma fan yardımı ile gerçekleştirildiğinden , bacanın pozitif basınçlı dizayn edilmesi mümkündür.Bu sayede daha küçük baca çapları hesaplamak mümkündür.
  * Hava - yakıt karışımı pnömatik olarak yapıldığından , baca çekişinden etkilenmez.Mevsim değişikliklerinde tekrar brülör ayarı gerektirmez
  * Dönüş suyu kontrolü ve yoğuşma için önlem almaya gerek yoktur.İlk yatırım maliyeti düşüktür.
  * Logomatıc panel sayesinde sistem kapasitesinde sistem kapasitesine % 100 uyabilen çok hassas kapasite kontrolü ( ısı üretimi ) en yüksek verimli işletmeyi sağlar.

 • Hava Perdesi Kullanılmasının Avantajları nelerdir? Open or Close

  Hava perdeleri dış ortam kapıları sürekli açılıp kapanan hacimlerde, iç mekanı , dış ortamın olumsuz etkilerinden korur.Hava perdeleri , hava perdeleme (izolasyonu ) yeteneği ile birlikte , ısıtma sistemi sayesinde iç ortamdaki ısı kaybını engelleyerek , ısıtma enerjisinden de büyük oranda tasarruf sağlar.

  Hava perdeleri , kapısı açık çalışan ya da sık sık açılan tüm işyerleri için sessiz ve etkili perdeleme sağlamaktadır.Kışın soğuk havanın , yazın sıcak havanın , toz , nem , pis kokular , egzost gazı , duman , zehirli gazlar, sinek ve haşerenin hiçbir türünün şartlandırılınan mekana girmesine
  izin vermez.Ayrıca ; hava perdeleri , kapı ölçüsüne göre özenle seçilmelidir.(Hava perdeleri uygulamalarında 90 cm , 120 cm ve 150 cm modellerde değişik kapı ölçülerinde uygulama yapmak mümkündür.) Hava perdeleri , elektirikli ısıtıcılı, ısıtıcısız ve sulu bataryalı olmak üzere değişik tiplerde mevcuttur.Sadece soğutma yapılan yerlerde , yalnız soğuk (ısıtıcısız ) modeller tercih edilebilir.
  Üzerindeki elektirikli ısıtıcı veya sulu batarya olan modellerde kışın soğuk hava üflenmez, altından geçen insanları rahatsız etmez.Mevcutta sıcak su tesisatı varsa , sulu bataryalı modeller tarcih edilmelidir , böylece enerji tasarrufu sağlanır.Hava perdeleri uzaktan kumandalı ve üzerinden kumandalı olarak farklılık gösterebilir.Hava perdesini kolay kontrol edebilmek için uzaktan kumandalı modeller tercih edilmelidir.

 • Fan Coil Sistemlerinde (Sulu Sistemlerde ) Free Cooling Uygulaması Open or Close

  Sulu sistemlerde su tarafı free cooling sistemleri doğrudan ve dolaylı olarak iki tipe ayrılabilir.Doğrudan su tarafı sistmeleri, fiziksel olarak soğutulmuş su devresiyle kondenser devresini free cooling opersayonu sırasında birleştirir.Böylece ısıyı direkt olarak soğutma kulesinden dışarı  atmak mümkün olur.Burada soğutulmuş su devresi , free cooling sırasında açık devre haline gelmektedir.Bu tekniğin ana avantajı , soğutulmuş su sıcaklığını dış hava yaş termometre sıcaklığına yaklaştırmak ve minimum değere indirebilmektir.Böylece free cooling kapasitesini maksimize etmek mümkün olur.Ancak bu sistemin dezavantajı , çok sıkı su şartlandırma yapılarak , krızyon riskini minimize etmek ve suyu çok iyi filitre etmektir.Soğutma kulesinden giren toz, toprak  ve kirin , soğutulmuş su devresinde çökelmesini önlemek zorluğu vardır.Bu nedenle çok iyi bir filtrasyon gereklidir.Kirlilik ve korozyon riski bu sistemlerin kullanımını sınırlamaktadır. 

  Bu sistemde free cooling, dış hava yaş termometre sıcaklığının düşük olduğu dönemlerde yapılabilir.Bunun için dış sıcaklığın düşük olduğu bu dönemde sistemde (bilgisayar odaları gibi) hala ciddi bir soğutma yükü olması şarttır.Bu nedenle bu sistemlerde soğutulmuş su sıcaklığının biraz daha yüksek olması kabul edilebilir.

 • Mutfak ve Banyo Egzost Havalandırma Fanlarında Tasarruf İçin Önlemler Open or Close

  Bu tip fanlar genellikle sabit devirli fanlardır.Buralarda fan enerjisinden tasarruf için aşağıdaki önlemler sayılabilir.
  * Kademeli devirli fanlar kullanılabilir.
  * Fanların gerekli olmadığı zamanlarda çalıştırılması (zaman saatleri kullanılması) sağlanabilir.

  * Merkezi egzost fanları yerine, lokal fanlar kullanılması ve bu fanların bağımsız kumandaları aydınlatmadan , zaman saatlerinden veya
  kullanıcılardan) olması sağlanabilir.
  * Damper bina otomasyonu yangın sinyali verdiğinde , havayı garaj yerine dışarı atmalıdır.Yangın damperi kullanmak ve yangın ihbar sisteminden kumanda olarak çalışmalıdır.
  * Sürekli olmayan havalandırma fanları için havalandırma debisi : küçük banyolarda (10 m2'ye kadar ) her 1 m2 için 17m3/h (veya saatte 8 hava değişimi ) , büyük banyo -tuvaletlerde (10 m2 'den büyük ) her 1m2 için 15 m3/h , jakuzili banyolarda ise 170 m3/h tavsiye edilir.
  * Fan , duşun veya tuvaletin üzerine konulur.Banyo kapısının altında , hava girişi için açıklık bırakılmalıdır.
  Fanlar zaman ayarlı olmalı ve banyodan çıkıldıktan belirli bir süre çalışmaya devam edebilmelidir.Banyolarda sürekli havalandırmada fan debisi 35-85 m3/h olmalıdır.
  *Tuvalet fanlarının kullanılmadığı zaman çalışması sağlanabilir.(Zaman saatli fanlar ışıklar kapatıldıktan sonra 5-10 dakika sonra durabilir.)

 • Split Klima Cihazlarının Verimli Kullanılması İçin Faydalı Bilgiler Open or Close

  a - Klima çalışırken ihtiaç dışı ısı yayan cihazlar kapatılmalıdır.
  b - Termostatı mümkün olan en yüksek sıcaklıkta tutun.Tavsiye edilen sıcaklık 24 C -25C 'dir.İç mekanda sabit kalınmıyorsa, dış ortam  ile iç ortam arasındaki sıcaklık farkının  8C olması insan sağlığı için idealdir.Çok sık girilip çıkılan yerlerde ise dış-iç hava sıcaklık farkının 5-6 C olması yeterlidir.Aksi halde nezle olma riski oluşabilir.

  c - Günün sıcak saatlerinde pencereleri açarak sıcak havayı içeriye almayın.Doğal havalandırmayı gece geç saatlerde yapın.
  d - Klima kanalları veya üfleme emiş ağızları mobilya veya başka bir esşya ile bloke edilmemelidir.
  e - Binaların ısı yalıtımı, kış için önemli olduğu kadar, yaz içinde önemlidir.Isı yalıtımı önlemi alınıp alınmadığını kontrol edin.
  f - Yeni bir klima santrali alırken enerji açısından verimli olanı seçin.
  g - Odanızdan belirli bir süre ayrılacaksanız fanı kapatın.Açık kalması mutlak bir enerji israfıdır.
  h - Klimanızın bakımını yaptırın.Periyodik bakımın , cihazın ömrünü uzatacağı gibi , aşırı elektirik sarfiyatını önleyeceğide unutulmamalıdır.
  i - Klimalarınızın filtrelerini temiz tutun.Filitresi kirli cihazlarda %6 ' ya varan oranda enerji kaybı olmaktadır.Kirli filtre arıza riskini de artıracaktır.
  j - Klimanızda kalifiye bir ekip tarafından yılda en az bir kere bakım yaptırmanız , verimli çalışması için gereklidir.
  k - Klimanızı direkt gün ışığından koruyun.
  ı - Günün soğuk saatlerinde pencerenizi açarak soğuk dış hava ile evinizi soğutun.
  m - Dış üniteye hava giriş ve çıkış kısımlarını kapatan herhangi bir engel bulunmamasına dikkat edin.
  n - Klimatize edilen ve kapısı çok sık açılan binalarda hava perdesi kullanın.

 • Zon Kontrolü ve Faydaları Open or Close

  Zon kontrolü , binayı ısıtma veya soğutma kontrolünün birbirinden bağımsız yapıldığı bölgelerde ayırmaktadır.Bu sayede her ayrı bölgenin ayrı bir ayar değeri , kontrolörü ve ilgili bölgeye giden ısıyı kontrol eden son kontrol elemanı bulunur.Zon kontrölünün faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir.
  * Gün ve mevsimlere göre değişen ısıtma/soğutma ihtiyaçlarına göre sistemin kendisini uyarlaması
  * Bölgenin ayrı ayrı sıcaklıklara ayarlanabilmesi
  * Binanın her yerinde homojen konfor şartlarının sağlanması
  * % 30'a varan enerji tasarrufu

  İlk yatırım maliyeti karşılaştırıldığında da iki zonlu bir sistemi iki ayrı klima cihazı yerine 1 klima cihazı ve zon kontrolü ile çözmek daha ekonomik olmaktadır.Zon sayısı arttıkça aradaki fark artmaktadır.Ayrıca birden çok klima cihazının bakım, servis maliyetleri açısından işletme maliyeti de daha fazla olacaktır.Zon kontrolü yapmak hem kullanıcılara ısıl konforu seçme şansını verdiği gibi, hemde farklı çalışma saatleri ve kullanım karakterlerine sahip zonların enerji tasarrufu sağlanarak istenilen ısıl konfora ulaşılmasını sağlar.Kullanılmayan bölgelerin sıcaklık ayarları ısıtmada daha düşük , soğutmada daha yüksek tutularak daha az enerji harcanır.Soğutma sistmelerinde Zon kontrolü değişik bölgelere giden havalandırma kanallarına yerleştirilen motorlu zon damperleri yardımı ile yapılır.Zon termostatları ile ilgili bölgede istenen sıcaklık ile gerçek sıcaklığı karşılaştırır ve buna göre ilgili bölgenin damperlerini açar veya kapatır.Aynı zamanda klimayı kontrol eden termostada ilgili bölgenin ısıtma veya soğutma ihtiyacını bildiren bir sinyal gönderir.Klima termostadı çeşitli
  bölgelerden gelen ihtiyaç sinyallerine göre ısıtma ve soğutmayı sırayla devreye sokar.
  Klima cihazının toplam hava debisi , tüm zonların ihtiyacını karşılayacak şekilde seçildiği için bir veya birkaç zon damperi kapattığı sırada , fanın oluşturduğu fazla debi, elektronik veya mekanik kontrollü bir by-pass damperinin boyutu toplam hava debisinden en düşük debi ihtiyaçlı zonun hava debisi düşülerek bulunur.Statik basıncı 125 Pascal'a kadar olan sistemlerde mekanik by-pass damperi yeterli olurken , bunu üzerindeki basınçlarda bir statik basınç sensörü ile oransal motorlu damper motoru kullanılmalıdır.Bundan daha iyisi, debi kontrolü için frekans kontrollü değişken debili fanlar kullanılmalıdır.

 • Kanallı Split Klima ve Çatı Tipi Klimada, Klima-Havalandırma Otomasyonuyla Enerji Tasarrufu Open or Close
 • Kanallı Split Klima ve Çatı Tipi Klimada, Klima-Havalandırma Otomasyonuyla Enerji Tasarrufu Open or Close

  Ekonomizer Kullanımı
  Soğutma sırasında , uygun dış ortam şartları mevcutken, dış hava - dönüş havası karışım damperi kullanılarak taze hava oranı arttırılabilir.Böylece kompesör kullanılmadan soğutma yapılabailir.Bu şekilde karışım havası damperlerinin kontrol edilmesi durumu " Ekonomizer" olarak adlandırılır.Bu işlem iki şekilde gerçekleştirilebilir:

  a - Sıcaklık Kontrolü
  Sıcaklık kontrolünde alınan dış hava miktarı, dış hava ve ortam havasının kuru termometre sıcaklığına göre izin verilen minimum oran ile maksimum oran arasında değiştirilir.Bazı ekonomizler modüllerinde dönüş havası sıcaklık sensörü kullanılmaz ve dış hava "Geçiş Sıcaklık Değeri " ile karşılaştırılır (13 -17 C arası ) .Dış havanın bu değerinin altında olduğu durumlarda dış hava , birinci soğutma kademesi olarak devreye girer.
  Geçiş sıcaklık değerinin yüksek tutulması , daha uzun sürelerle "Ekonomizer" fonksiyonunun devreye girmesi ve daha fazla enerji tasarrufu anlamına gelir.Dış havada nem varsa , soğutma sırasında nemli havanın alınması daha fazla enerji harcanmasına neden olacak, kar yerine zarar getirecektir.Bu nedenle alınan dış havanın yaş termometre sıcaklığı dönüş havası (iç hava), yaş termometre sıcaklığından düşük olmalıdır.
  Örneğin , yaz konfor şartı olarak 24 C %50 bağıl nem seçilen bir binada , dış hava sıcaklığı 13 C ' nin üzerinde iken soğutmaya gereksinim duymadığı oluşturmaktadır.Bu binada psikometrik diyagramda görünlen dış havanın 13 -17 C arasında olduğu bölgede sıcaklık kontrollü bir Ekonomizer ile enerji tasarrufu sağlanabilir. Dış havanın 17 C 'nin üzerinde olduğu sürelerde, binada soğutma ihtiyacı oluşmayacaktır.Dış havanın 17 C 'nin üzerinde olduğu durumlarda ise dış hava entalpi değerinin, iç hava ve entalpi değerinden yüksek olma ihtimali olmaktadır.Enerji tasarrufu edilen bölgenin genişlemesi için  "Geçiş sıcaklık" değeri (17C'nin üzerinde) arttırabilir.Fakar dış havanın 17-24 C arasında olduğu durumlarda, dış hava kullanımının ekonomik olması dış havadaki bağıl nem oranına bağlıdır.Nemli bölgelerde " Geçiş Sıcaklık " değerinin tasarım yaş termometre sıcaklığının üzerinde ayarlanmaması daha doğru olacaktır.

  b - Entalpi Kontrolü
  Entalpi kontrollü sistemlerde , dış havanın entalpi değeri ölçüldüğü için , yukarıdaki ikilem ortadan kalkar.Hem dış hava hemde dönüş havası entalpi değerlerinin ölçülüp karşılaştırıldığı sistemlere ise" Fark Entalpi Kontrollü" denir.
  Ölçülen dış hava entalpi değerinin seçilen sabit bir entalpi kontrol eğrisinin altında olması durumunda dış hava kullanılır.Entalpi kontrolünde sıcaklık kontrolünde enerji tasarrufu sağlanmayan durumlarda da enerji tasarrufu sağlanmış olur.Fakat Geçiş Entalpi kontrolünün dezavantajı dönüş havasının sıcaklık ve neminin herzaman konfor değerinde olduğunu varsaymasıdır.Bazı durumlarda , dış havanın entalpisi belirlenen Geçiş Entalpi'sinden düşükken, yinede ekonomizer moduna geçilmemesi daha ekonomik olabilir.
  Bu nedenle dönüş havasına koyulan bir entalpi sensörü ile ve dönüş havası entalpileri karşılaştırılır ve entalpi değeri düşük olan hava kullanılarak daha az enerji ile istenilen konfor sağlanabilir.

 • Klima Santrallari ve Seçim Kriterleri Open or Close

  Kıyasla fiyat rekabeti sonucu daha düşük kaliteli cihazlar kullanıldığında , genellikle aşağıda ki sonuçlar :
  * Cihaz boyları küçülür.
  * Klima santrallerinin kesitleri küçük tutulur.Bu ise, hız ve basınç düşümlerini ve gürültüyü artıracaktır.
  * Fan elektirik enerjisi tüketimi aşırı artacaktır.
  * Cihazlarda daha yüksek devirli daha küçük fanlar kullanılır.
  * Bu fanlar, optimum seçilmiş fanlara göre :

   - daha gürültülüdür,
   - daha fazla enerji harcar,
   - bakım masrafları daha fazla,
   - ömürleri daha azdır.
  * Hava filtrelerinden tasarruf edilmeye çalışılır.Daha küçük filtre yüzeyleri : 
   - daha fazla enerji tüketimi ,
   - daha fazla sayıda servis gerektirecektir.
  * Daha düşük kalitede hava filtreleri kullanılabilir.
  * Doğrudan tahrik yerine , kayış kasnaklı fanlar kullanılır.
  * Aydınlatmadan ve gözetleme camlarından fedakarlık edilecektir.
  * Kapakları açmak için kullanılan el tokmakları ve kapı menteşeleri yerine , sadece özel aparatlarla açılabilen bakım kapakları kullanılabilir.
  * Enerji tüketimi aşırı ve gereksiz yere artar ,
  * Ses (gürültü) seviyesi yükselir,
  * Genellikle fan devir sayısı arttığından ömür daha kısalır.Filtrasyon kabiliyeti azalır ve serviz sıklığı artar.
  * Hava filtresinin tıkanmasıyla birlikte fanın sarf ettiği enerji daha da çok artar.
  * Hava filtresinin ömrü kısalır, servis sayısı artar ve dağılma riski oluşabilir.
  * Hava filitresinin temizliği genellikle çok sık yapılamayacağı için performans düşer , hava dağılımı balansı bozulur, hacimleredeki konfor azalır,
  enerji tüketimi artar.Hava filtreleri çok tıkandığında drenaj tavasındaki (aşırı vakum nedeniyle )yoğuşma suyu dışarı taşar.

  * Klima Santralı Seçim Kriterleri
  Klima sistemlerinde santral dizayn edilirken dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar :
  * Hücre serbest geçiş alanındaki  alın hızı,
  * Santral serpantinlerinin kanat aralık mesafeleri
  * Fan verimleri
  * Su tarafı basınç kaybı miktarı
  * Santral cidar kalınlığının ısı kayıplarına etkisi

 • Değişken Basınçlı Membranlı Kapalı Genleşme Deposu Hesabı Open or Close

  Kapalı genleşeme tanklarının nominal hacimleri   

   Vn = vv + ve .  Pe + 1
     Pe - Po
     
   şeklinde hesaplanır.Burada  :  
   Ve = sistemde genleşen su miktarını (lt)   
   Vv = Sistem soğukken tankta bulunan su miktarını (lt)  
   Po = Kapalı genleşme tankı ön basıncını (bar)  
   Pe = Sistem İşletme üst basıncını (bar)  
   göstermektedir. Bu parametreler ne denli doğru saptanırsa genleşme tankının çalışmasıda o oransa problemsiz olacaktır.  

    Örnek :    
   Döküm radyatörlerle ısıtılan eski bir yapıda 90/70 C sıcak su kullanılmaktadır.Kazanların limit termostatı sıcaklık değeri 95 C olarak ayarlanmıştır.    
   Diğer veriler aşağıdaki gibidir.    
   QK = 50 KW    
   t gidiş =90 C    
   hst  = 10 m    
   Emniyet ventili açma basıncı : 2,5 bar    
   Emniyet ventili kapama dif. basıncı : 0,5 bar    
   Bu tesiste kullanılacak olan kapalı genleşme tankının , nominal hacmi ne olmalıdır.    
   V= 600 lt.    
   Ortalama 90 C su sıcaklığı için n = %3,55    

   Ve = V.n   =   600 * 3,55       =  21.30 lt
            100        100 

    Vv =  0,5 * 600     = 3 lt.   
                100    

   Ps =1 bar (=100 mss )     

   Pd = 0,0 bar (limit su sıcaklığı 95 C olup , suyun efektif buharlaşma basıncı sıfırın altındadır)     
   Po = 1 + 0,0 = 1,0 bar     
   Pe = P açma - P dif = 2,5 - 0,5 = 2,0 bar     
   Buna göre      

   Vn = v + Ve   Pe + 1  = 3 + 21 . 3  2+1   = 66,9 lt.
                         Pe -Pe                        2-1 

   Nominal olarak Reflex N 80 model , 80 lt hacimli kapalı genleşme tankı seçilmelidir.
   * Emniyet ventili olarak DN 15 membranlı emniyet ventili seçilir.
   *Emniyet bağlantı borusu çapı çizelgeden DN 40 okunur.

           

 • Kapalı Yüzme Havuzlarının Havalandırılması Open or Close

  Kapalı havuzların havalı klima sistemlerinin haiz olmaları gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir.          
  1- Havuzdan kaynaklanan nem nem kazancının giderilmesi          
  2- Soğuk yüzeylerde oluşabilecek kondenzasyonun önlenmesi          
  3- İstenildiği takdirde havuz suyu ısıtmasına yardımcı olması          
  4- Havuz mahalinin ısıtma ihtiyacının %60-80 oranındaki kısmını üstlenmesi          
  Kapalı havuzlarda uygulamacılar tarafından giderek standart hale getirilen bazı parametreler aşağıda belirtilmiştir.          
   

  Havuz Suyu Sıcaklığı   : 22-30 C       
  Ortam Sıcaklığı            : Su sıcaklığından daima 2-3 C yüksek       
  Bağıl Nem                    : Kışın %50-60 yazın %60-70 mertebesindedir.       

  Havanın Yönlendirilmesi          
  Yüzme havuzlarında en iyi konfor, nem alma özelliğine sahip santralden üflenen sıcak havanın cam altlarından, yerdne yukarıya doğru üflenmesi ile sağlanır.Bu sayede hem sıcak havanın yere indirilmesi problemi ortadan kalkar hem de cam altlarından üflendiği için camlardaki yoğuşma engellenmiş, ısı perdesi yaratılmış olur.Üfleme hızı 3m/sn mertebelerindedir. Bu amaçla lineer tip menfez kullanılır. Genel uygulamada menfezler alt kat tavanından geçen ana kanaldan beslenir. Eğer üfleme duvarlardan yapılacaksa yerden 2-3 metre mesafeden üfleme yapılır. Havuz mahalinde trübünler bulunuyorsa ayrı bir klima santrali ile besleme yapılmalı; aynı santralden besleme yapılacaksa da ayrı bir zon yaratılmalı ve üflenecek hava 6-8 C daha soğutulmalıdır. Hava ortama basamak altlarından veya en arka sıranın üstündeki menfezlerden verilebilir. Kışın pencerelere üflenen hava üflenen hava sıcaklığı, maksimum değeri mahal yüksekliğine ve ısı ihtiyacına bağlı olarak 40-50 C arasında olmalıdır. Emiş mutlaka tavandan, havuz yüzey alanının üstünüden yapılmalıdır.          
   Tüm kanallar ve menfezler korozyona dayanıklı malzemeden seçilmelidir. Egzost kanalları kondenzesyona karşı izole edilmelidir. Egzos kanalları kondenzasyona karşı izole edilmelidir. Sis oluşmasını engellemek için karışım hücresinde ön ısıtma serpantini veya ısı geri kazanın ünitesi ile ön ısıtma yapılmalıdır.          

  Buharlaşma          
  Kullanım esnasında kapalı yüzme havuzlarında yapılan ölçümlerde,az hareketli su yüzeylerinde özgül buharlaşma 0,1 kg/m2h, çok hareketli yüzeylerinde (çalkantılı su) 0,2 kg/m2h değerleri bulunmuştur.          


  Gerekli Hava Debisi          
  Havuzlardan kaynaklanan nemin ortamdan uzaklaştırılması için, istenen iç sıcaklığın dış sıcaklığa yakın olduğu geçiş mevsimlerinde, %100 taze hava ile şartlandırma yapılır. Yazın da dış iklim koşullarının uygun olduğu yerlerde, bu şekilde %100 taze hava ile havalandırma yapılarak nem sorunu çözülebilir.  Yazın dış hava özgül neminin iç tasarım değerlerinden daha yüksek olduğu yerlerde ve kış aylarında ise gerekli taze hava miktarı içerideki insan sayısına göre belirlenir. Bu sırada ayrıca ortamdan nem alma işlemi yapılmalıdır. Nem kazancına göre hesaplanan toplam sirküle edecek havayı tamamlamak için iç hava resirküle edilir. Havuzun kısmen az kullanıldığı saatlerde ise, tamamen iç hava sirküle edilip enerji tasarrufu sağlanır. Kışın ortamdaki nem istenen ne oranından az ise iç hava sadece sirküle ettirilir. Nem oranının yükselmesi durumunda, ne m alıcı cihazın devreye girmesi ile ortamdaki fazla nem tamamen iç hava kullanılarak alınır. Nem almaya yinelik dizayn edilmiş cihazların kış çalışmaları, iç konforun sağlanması için daha önemlidir.          
  Klima santrali sistemi kullanıldığında sisteme dolaşması gerekli hava miktarı,          

  Vsa = W / (Xr-Xsa) * ρ  (m3/h)          
   ifadesi bulunabilir. Burada          
  W= Havuzda buharlaşan su miktarı (kg/h.m2)          
  ρ= Havanın yoğunluğu (kg/m3)          

  Xr ve Xsa = Sırası ile iç ortam havasının ve santralden odaya beslenen üfleme havasının özgül nemleridir. (kg/kg)          

  Kapalı yüzme havuzlarının gerekli hava değişimi  mininum 4 olmalıdır.Kapalı yüzme havuzlarında kokunun önlenmesi için kişi başına en az 20m3/h'lik dış hava miktarı gereklidir veya 1m2 başına 1/2 insan düştüğü kabulü ile 10m3/m2/h değeri alınmalıdır. Kaplıca vb. yerlerde gerekirse daha büyük değerler alınmalıdır.            

  Kondenzasyon Oluşumu          
  Cam izolasyonu ve cama sıcak hava üflenmesi bu probleme kesin çözümdür.          
  Dış duvarlarda ve havayla temasta olan tavanlarda buhar geçmeyecek şekilde nem izolasyonu yapılmalıdır. Dış duvarlarda ısı izolasyonu yapılmalıdır.          

  Duşlar          
  Oluşan buharın atılması için bir aspiratörün yanında taze hava için bir de vantilatör kullanılır. Dış havadaki nem oranı yazın max olduğu için bu dönemde gerekli olan hava miktarı da max olacakdır.          
  Ortam Sıcaklığı= 25C          
  Yazın Duş Başına Hava Miktarı= 220m3/h          
  Kışın Duş Başına hava miktarı= 75-100 m3/h          
  Max Hava Değişimi= 25-30 kez          

  Soyunma Odaları          
  Hem aspirasyon hem ventilasyon yapan sistem gereklidir.          
  Hava Değişimi= 8-10 kez 
  Sıcaklık= 22-24 C 

 • Soğutmada İç Sıcaklığı Artırmanın Etkisi ve Öneriler Open or Close

  Klima sistemlerinin hemen hepsi , etkin bir otomatik kontrol sistemine sahiptir.Dolayısıyla iç sıcaklıklarını, istenilen bir değerde veya bu bir değerde veya bu değerin etrafında bir aralıkta sabit tutabilirler.Burada önemli olan kullanıcı tarafından ayarlanan (set edilen) iç sıcaklık değeridir.
  Yazın soğutma yükünde iç kazançların , güneşten olan kazançlarının ve taze hava yükünün en büyük payı aldığı görülmektedir.Yazın iç ve dış sıcaklı değerleri arasındaki fark azdır.Bu nedenle iç sıcaklıktaki değişimler kazanca daha büyük oranda etkili olur.

  Klima sistemlerinin yazın ortam nemini azaltma etkisi vardır.İstanbul gibi nemli iklimlerde mekanik klimatizasyonun en fazla hissedilen etkisi belkide soğutmadan çok , nemin azaltılmasına bağlıdır.Sistemin rejimine girinceye kadar olan dönemdeki çalışması sırasında bu yük çok etkilidir.Sistem rejimine girdikten sonra , sistem sadece iç ve dış nem kazançlarını karşılamaya çalışır ki rejim halindeki bu değer , duyulur ısı kazançları
  yanında  küçük kalır.İç  sıcaklığın 1 C azalması , duyulur ısı yükünü artırdığı kadar olmasa da gizli ısı yükünü de artırır.

  Öneriler :
  a-)
  İnsanların yazın kendini konforda hissettiği iç şartlar pek çok parametreye bağlıdır ve koşullara göre değişir.
  b-) Sürekli kalınan ofis veya konut gibi ortamlarda 24 C ideal olmakla birlikte , yazın iç sıcaklığın 25 C değerine set edilmesi ekonomik ve uygun
  bir seçimdir.
  c-) Sürekli girilip çıkılan ve kısa süre kalınan yerlerde ise bu değer daha yukarı alınabilir.Burada dış sıcaklıkta 6 C mertebesinde bir fark yaratılması
  yeterlidir.
  d-) Daha düşük sıcaklıklara yapılacak ayarlamalar, hem enerji tüketimini artıracaktır hemde hasta olma riskini yükseltecektir.

 • Kullanma Sıcak Suyu Tesisatında Ekonomi Open or Close

  Su ısıtma önemli bir enerji tüketim kalemidir.Kullanma suyu ısıtma sistemi yıl boyunca genellikle sürekli çalışır ve sürekli enerji tüketir. Kullanma sıcak su tüketiminin azalması aynı zamanda ısıtma enerjisinden tasarruf anlamına da gelir.
  Sıcak su tesisatındaki verimsizlikler ;

  * Kazanlardan (seçilen kazan tipi ve yıllık kullanma verimi ),
  * Boylerden ,
  * Dağıtım ve sirkülasyon boru tesisatından,
  * Boylerdeki su sıcaklığının yüksek seçilmesinden ,
  * Hidrofor sisteminin basıncının yüksek seçilmesinden ,
  * Musluk ve batarya tiplerinden kaynaklanabilir.
  a -) Konutlarda sıcak su ısıtması için gerekli ısı , yıllık ısıtma ihtiyacının % 10 ile % 20 'si arasında bir oran oluşturur.Binalarda ısı yalıtımı, otomasyon vb. önlemlerle , ısı kayıpları ve bina ısıtma ihtiyacı azaltılınca kullanma sıcak suyunun yıllık enerji ihtiyacı içindeki payı(oranı)daha yükeselmiştir.Önlem alınmazsa bazı binalarda iki katından daha yüksek bir orana ulaşır.
  b -) Büyük ticari binalarda kullanma kullanma sıcak suyunu ısıtmak için gerekli ısı , yıllık enerji tüketimin %4 'ü mertebelerinde olabilir.
  c -) Otellerde ise bu değer , yıllık ısıtma ihtiyacının % 20-35'i (ısı yalıtımı ve coğrafi bölgelere göre değişken ) oranındadır.
   

 • Klimada Hangi Faktör Önemlidir? Open or Close

  * Isıtma          
  * Soğutma           
  * Havalandırma          
  Isıtma , soğutma ve havalandırma fonksiyonlarının çok iyi olması , toplam konforu belirler.Bu nedenle her üç fonksiyonu da en iyi şekilde sağlamak zorundadır ve bu koşuldaki ekonomiden bahsedilebilir.Sıcak hava üfleyerek ısıtma yapmak , konfor ve eerji açısından kötü bir  fikirdir.Isıtma ihtiyacı her zaman statik ısıtma (radyatör) vb. ile yapılmalıdır.Daha konforlu ve daha ekonomik işletme sağlanır.

  a-) Havalandırma ihtiyacı için gerekli hava (veya taze hava iç karışımı) :          
   * Tavandan üflenmeli ,         
   * Üfleme havası sıcaklığı (yaz-kış )oda sıcaklığının altında olmalıdır.         
  b-) Karışım havalı sistemlerde statik ısıtma yapılması halinde (VAV ve hava kanallı split sistemler ) , ofis ve konutlarda taze hava dönüş havası          
   karışımını genellikle hiç ısıtmadan tavan seviyesinden üflemek genellikle yeterlidir ve ısıtma mevsimindeki en ekonomik ısı geri kazanımı   sağlar.         
  c-) Isıtma merkezinden yaşam mahallerine sıcak suyu pompalamak için harcanan elektirik enerjisi ; ısıtma merkezindeki bir klima santralından aynı  yaşam mahaline sıcak hava göndermek için gerekli elektrik enerjisinden çok daha düşüktür.         
  d-) Aynı hacim içindeki statik ısıtıcılar (radyatör vb.)elektriktüketmez.Oysa bunların yerine fanlı tip ısıtıcılar kullanıldığında  serpantinde ısınan havayı odaya aktarmak için sürekli elektrik tüketilir.         
  e-) Statik ısıtıcılar , cam altına monte edildiğinde daha yaygın oldukları için için daha homojen ısıtma yaparlar.Ancak fanlı ısıtıcılarda fabrika , depo  vb. büyük hacimler için daha uygundur.         
  f -) Statik ısıtıcılarda mekanik aksam (fan ,motor vb.) olmadığı için :          
   Sessizdir.         
   Servis , bakım gerekmez.         
   Yedek parça (fan -motor, hava filitresi vb.)ihtiyacı oluşmaz.         
  g-) Statik ısıtıcılar kullanıldığında filitre temizliği vb. nedenlerle yaşam mahallerine teknisyenlerin girmesi ihtiyacı oluşmaz.

 • Yüksek Yapılarda Sıhhi Tesisat Open or Close

  1- Soğuk ve sıcak kullanma suyu sistemleri arasında basınç dengelenmelidir.Aksi halde bataryalarda önemli basınç farklılıkları oluşur ve her iki  sistem arasında çapraz akışa veya sıcak su ile soğuk suyun birbirine karışmasına neden olabilir.
  2- Yüksek yapılarda montaj malzemeleri önem taşır.Destek ve tespit sistemleri her türlü genşleşme , titreşim vs. gibi dinamik ve büyük yükseklik nedeniyle oluşan statik yükleri karşılayacak kapasitede olmalıdır.Örneğin 100 m uzunlukta su dolu 6 " çapında bir boru, yaklaşık 3,5 ton  ağırlıktadır.Dübeller, kelepçeler vs. buna göre seçilmelidir.

  3- Borulardaki hızlar 2 m/s'nin altında olmaldır.Borulardaki hızlar 3m/s değerini geçerse aşırı ses oluşur.
  4- Basıncın fazla olması borulardaki hızın artmasına neden olur.Sonuçta ses , işletme problemleri, bakım ve tamir giderleri artar.Aşırı basınç ve hızın doğurduğu sorunlar :
   * Ses ,
   * Aşırı su sarfiyatı ,
   * Vana yataklarında arıza ,
   * Aşırı basınçlı suyun çarpma etkisi ile kullanımda yarattığı rahatsızlık,
   * Sistem ve ekipmanlarda ömür azalması ,
   * Borularda aşırı aşınma ,
   * Su darbesi riski, bunun yarattığı tahribat ,
   * Yüksek basınca dayanıklı ekipmanının yüksek maliyeti .
   * Proje hesaplarında kullanılacak akma basıncı değeri armatür imalatçısından alınmalıdır.

 • Yüksek Yapılarda Klima Tesisatı Open or Close

  Farklı klima sistemlerinin yerleşiminde, toplam alanın yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçları yaklaşık olarak aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir.   
   Isı kazanımlı üniteler + Primer hava    %5
   Çevre indiksiyon                                  %5
   Fan coil + Primer devre                        %5
   Soğuk tavan + Primer hava                 %5
   Tek kanallı tam havalı sistemler           %7
   Çift  kanallı tam havalı sistemler          %8
   Perimetre ısıtmalı VAV sistemi              %7
   Amerikan sistem                                  %2-4
   Buna göre ;   

  * Ayrılan tesisat alanlarının toplam alana oranı %4 - 8 mertebesinde olmalıdır.                             * Ara tesisat katı yüksekliği en az 4,0 - 4,5 m net olmalıdır.   
   * Klima santrali seçimlerinde tek santralde yer kabı , ses - konfor , hava kanal dağıtımı , servis kolaylığı gibi nedenlerle 25.000 m3/h debinin  üzerine çıkılmamalıdır.   
   Komple klimatize edilen yapılarda cihazlar için ayrılması gerekli yaklaşık alanlar:   
   Soğutma grupları (1.000 Kw'a kadar ) 8 m2/100 Kw soğutma yükü   
   Soğutma kuleleleri 3 m2/100 Kw soğutma yükü   
   Havalandırma ve klima santralleri 0,0035m2/(m3/h) hava debisi    
   Uygulanan sistemlere göre, 500 m2 kat alanına sahip ofis binalarında gerekli net asma tavan içi yükseklik :     
   Soğuk tavan + Taze besleme + Egzost                   500 mm
   VAV tek kanallı                                                400 - 600 mm
   Tavan tipi fan coil                                                     500 mm
   Su kaynaklı ısı pompası +Taze hava+Egzost           550 mm
   Çift kanallı sistemler                                                600 mm
   Amerikan sistem klima                                    350 - 400 mm
   Teknik hacimlerin belirlenmesinde ;    
   * Basınç zonlaması ,    
   * Boru ve kanal boylarının minimize edilmesi ,    
   * Sistem dirençlerinin minimize edilmesi gibi konular gözönünde tutulmalıdır.    
   Farklı ünitelerin yerleşiminde öneriler aşağıda sıralanmaktadır :    
  1- Soğutma Kuleleleri : Soğutma havasına ihtiyaç olduğundan en uygun yer çatıdır.Aancak kazan bacalarından etkilenmemesi için hakim rüzgar  yönüne dikkat edilmelidir.  Aksiyel fanlı kulelerin enerji tüketimi çok daha fazladır.    
  2- Soğutma Cihazları : Cihaz yükünü taşıyacak bir yapının olması , ses ve titreşim geçişinin problemsiz olarak engelleyebilmesi kaydıyla, soğutma  cihazları çatıya yerleştirilebilir. Ancak yapı statiği ve enerji beslemesi nedenleriyle , su soğutmalı çillerin bodrum katlara konulması daha doğrudur.
  3- Havalandırma ve Klima Cihazları : Klima cihazları şaft alanlara uygun olarak katlara yayılmalıdır. Basınç zonlarındaki uygun hacimlere  santraller yerleştirilmelidir.

 • Klima Sistemlerinde Sistem Seçimi Open or Close

  Klima sistem seçimi yapılırken öncelikle hedef belirtilmelidir.Daha doğrusu klima sistemi bir hedefe yönelik olarak kurulur.Daha doğrusu klima  sistemi bir hedefe yönelik olarak kurulur.Burada hedef , neden klima yapıyorum? Sorusunun cevabıyla ilgilidir.Şüphesiz klima hedefleri başında  insan konforu gelir.Klima ile sağlanmak istenen başlıca hedefler aşağıdaki gibi sayılabilir:
  1- Konfor . İnsanlar belirli çevre koşullarında kendilerini rahat hissederler.Konfor şartları adı verilen bu şartlar klima sayesinde mekanik  olarak  temin edilebilir.Bunun için insankarın yaşadığı heryerde (konutlar, işyerleri, alışveriş merkezleri , kurumlar vs.) klimanın hedefi konfordur. Pek çok faktöre bağlı olarak değişken olan konfor şartlarının sürekli olarak temini, kolay değildir ve problem dinamik olarak ele alınmak zorundadır.

  2- Proses. Endüstride klima genellikle proses gereksinimi nedeniyle yapılır.Bu tür, hedefi prosesi gereği gibi yapabilmek olan, klima uygulamalarından  en bilinenlerden biri temiz oda tekniğidir.İlaç üretimi , elektronik endüstrisi gibi dallarda üretim hollerinde mikrop, toz vs.havada asılı tanecik  sayısı belirli sınır değerinin üzerine çıkmalıdır.Burada klimanın amacı bu filtrasyonunun sağlanmasıdır.Tekstil endüstrisinde hedef belirli   
   bağıl nem değerlerinin sabit tutulması veya bazı hallerde aynı zamanda sıcaklıklarının da kontrol edilmesidir.Bu örneklere gıda ve kimya  endüstrisinden başkalarıda katılabilir.   
  3- Koruma. Özellikle gıda saklamasında, değerli koleksiyonların saklanmasında, askeri malzeme saklanmasında , tarihi yapıların korunmasında  ortam havasının belirli şartlarda tutulması ; özellikle nemin kontrolü gerekir. Bu klimayla gerçekleşir. Burada uygulanan klimanın hedefi korumadır.   
  4- Üretkenlik. Çalışma ortamının konfor şartlarından uzak olması, çalışanların performansını düşürür.Bazı klima uygulamalarında hedef çalışanların  performansının ve üretkenliğinin artırılmasıdır.   
  5- Mülk geliri ve değerinin artırılması . Klima uygulamasının bir başka hedefi ise mülkün değeri ile ilgilidir. Mal sahibi mülkün kıymetini artırmak  ve daha yüksek bir fiyatla satabilmek veya kiraya verebilmek üzere klima sistemi kurdurmak isteyebilir.   
   Bu hedeflerden her birine seçilecek klima sisteminin aranan özellikleri farklı olacaktır.  

 • Hastane Klima ve Havalandırması Open or Close

  1- Taze hava emiş menfezi , toprak zemine yakın yerde mikroorganizma ve to bulunduğundan , toprak zeminden en az 3m. Yüksekte   olmalıdır.                                                                                                           2- Egzoz gazları mümkün olduğu kadar çatı üzerinden atmosfere atılmalıdır.Yüksekliği , konumu ve egzoz menfezinin yapısı , kendi binasına ve komşu binalara zarar vermeyecek ve rüzgar etkisi ile egzoz havasının tahliyesi mümkün olacak şekilde belirlenmelidir.
  3- Hava kanalları , dirsekler ve bağlantı elemanları partikül birikmelerini önleyecek şekilde aerodinamik yapıda olmalıdır ve dışarıdan veya dışarıya  hava sızdırmaları olmayacak şekilde sızdırmaz olabilir.

  4- Taze hava emiş kanallları , bina içindeki istenmeyen pis havayı emmemesi ve buna bağlı olarak hastane enfeksiyonu tehlikesini önlemek için  DIN V24194 Kısım 2 sızdırmazlık sınıfı II' ye uygun olmalıdır.Bu nedenle , taze hava emiş menfezi ile hava verilecek oda arasındaki mesafenin  çok uzun olması durumunda , kısa emiş hattı ve uzun basma hattı, uzun emiş hattı ve kısa basma hattına tercih edilmelidir.Emiş menfezi ile klima santrali arasıdaki kanal içini temizlemek dezenfekte etmek için yeterli sayıda temizleme kapakları olmalıdır.
  5- Birden fazla katı besleyen klima santrallerinde her katın branşman hatlarına damper monte edilmelidir.
  6- Temiz oda şartlarının sağlanması için odalara temin edilen hava miktarları ve odalar arasındaki hava akışı hayati önem taşır.Bunu en iyi biçimde  temin edebilmek için hava beslemesinde Sabit Hava Debili (C.A.V) kutular kullanılmalıdır.
  7- Yüksek temiz oda şartları gerektiren karışık akımlı hava kanal sistemli ameliyat odalarında en az 2400 m3/h besleme havası debisi gerekir.
  8- Kullanım zamanının dışında çalıştırılmaması gereken besleme egzoz kanalları , hava akışı oluşmayacak şekilde sızdırmaz damperlerle  kapatılmalıdır.

 • Yüksek Bloklarda Havalandırma Open or Close

  1- Yüksek blokta ara tesissat katları 20 katta bir yapılmalı.10 katta bir asma tavan içinde sıhhi tesisat boru dağılımı için rezervasyon bırakılmalıdır. Yüksek blokta ara tesisat katları yüksekliği 4-4,5 m olmalıdır.
  2-  Yüksek binada Mutfak egzoz kanalını çatıya taşınmaktansa, komşu binalara uzak olan yan terastan egzoz havasını dışarı atmak daha iyidir. Çatıya kadar tüm katları geçerek çıkan mutfak egzoz kanalı yangın riskini artırır.Bu durumda yangın emniyeti için , mutfakta egzoz bacası kalorifer bacası standartlarında yapılmalıdır.

  3- Yüksek bloklarda camların hiç açılmayacağı yönünde bir düşünce vardır.Aslında sınırlı ölçüde cam açma imkanı bulunmaktadır.Ancak bu tip binalarda çok iyi mekanik havalandırma ve klima tesisatı yapılmalıdır.

 • Otellerde Klima Havalandırma Uygulamaları Open or Close

  1- Otellerde yatak odaları arasında ses geçişlerinin önlenmesi için,
   ortak egzoz kanallarında önlem alınmalıdır.Bu amaçla egzoz kanalı branşmanlarına ses yutucu yerleştirilebilir veya her oda uzun bir branşman  ile ana kanala bağlanır.Bir diğer çözüm ise katların egzoz kanallarının ses geçmesin diye ayrı ayrı kanal yapılmasıdır.
  2- Otellerde yatak odaları klima santralının çıkış havası sıcaklığı ısıtma mevsiminde 18 C'ye ayarlanabilir.(Serpantin hesabı 26 C olarak hesaplanır.)

   * Kullanılmayan odalarda fan-coil emişine verilen hava emiş menfezinden kısa devre yaparak nabyodan egzoz edilir.Bu nedenle taze hava
      fanları emiş kutusu yerine, odaya mümkünse direkt üflemelidir.
   * Klima santrali yukarıda olduğunda ; oda sıcaklığı (20-22 C) ile santralden çıkış havası sıcaklığı (18 C) arasındaki sıcaklık farkı doğal sirkülasyon
      sağlar.Bu ters baca etkisi uzak noktadaki odaya kadar olan basınç kayıplarının getirdiği olumsuzluğu , az da olsa dengeler.
   * Ancak tersine durumlarda , üfleme havası sıcaklığının oda havasına göre yoğunluk farkının getireceği direnç dikkate alınmalıdır.
   * İşletmede ciddi ekonomi elde edilir.
   * Asansör makie daireleri yaz aylarında sıcak günlerde aşırı ısınıp , termik attırabilir.Yatak katları egzoz havası asansör makine dairesine verilip
   karşı duvartipi pancurdan dışarıya atılabilir.(Otelde  bu sorun oluşmuş ve çözümlenmiş )

 • Lejyoner Hastalığı ve Klima Tesisatında Alınması Gereken Önlemler Open or Close

  Lejyoner hastalığı son yıllarda daha çok görülür veya bilinir hale gelmiştir.Bu konudaki kayıtlar çok sağlıklı değildir.Bu hastalığın tanısıyla kayda  geçenin çok üzerinde var olduğu bilinmektedir.Hastalık tanındıkça kayıtları daha sağlıklı bir hale gelmektedir.Örneğin, ,İngiltere'de yılda 1000'in üzerinde hasta , hastane kayıtlarında yer almaktadır.Bu hastalık Lejyonella bakterisi ( Legionella pneumophilla ) tarafından oluşturulan ve ölüme yol açabilen ciddi bir zatürre hastalığı biçimidir.

  Lejyonella nemli ve sulu ortamda yaşar ve çoğalır.En yaygın bulaşma yolu binalardaki sıhhi tesisat ve klima tesisatıdır.Özellikle oteller, hastaneler iş merkezleri ve fabrikalar gibi büyük sistemlerde karşılaşılır.
  1- Solunabilen aerosolde ( pülverize haldeki su ile hava karışımında) su tanecik büyüklükleri 1 ile 5 mikron çap aralığındadır.Tanecik çapı  küçüldükçe tehlike riski artar.Çünkü 5 mikron ve altındaki su zerrceikleri akciğerin en derin noktalarına kadar geçebilir ve bunlar tekrar kolayca  dışarı atılamaz.Öte yandan küçük tanecikler hava akımları  ile çok uzak mesafelere (soğutma kulelerinden 3 km mesafelere ) kadar taşınabilir.
  2- Lejyoner hastalığının oluşabilmesi için Lejiyonella bakterisi ile kirlenmiş suyun aerosol halinde solunması gerekir.Böylece mikrop  akciğere ulaşarak hastalığı oluşturabilir.
  3- Hastalık riski solunan mikrop sayısı ile orantılıdr.Solunan aerosol ne kadar yoğun bir biçimde Lejiyonella ile kirlenmişsse ve bu aerosol ne kadar yoğun ise, aynı oranda hastalığa yakalanma riski vardır.
  4- Bir diğer önemli risk faktörü de temas süresidir.Duş yaparken temas süresi dakikalar mertebesindedir.Halbuki bir terapi havuzunda  veya jakuzide bu süre daha uzundur.Örneğin bir soğutma kulesinden kaynaklanarak kirlenmiş bir binada her gün 8-10 saat temas süresi
   söz konusudur.Hastanelerde veya evlerde karşılaşılan bazı özel durumlarda ise sürekli temas mümkündür.
   
  * Lejyoner hastalığına karşı klima tesisatında alınması gereken önlemler 
  1- Soğutma kulelerinin ve buharlaşma evaporatörlerin yerleştirmesinde aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir.
   * Klima santrallerinin taze hava alış menfezlerinden ve açılabilen pencerelerden mümkün olduğu kadar uzağa yerleştirilmeldir.
   * Soğutma kulesinin klima santralinin dış hava emişağızlarından ve penecerelerden, lokanta , kafeterya vb. insanların yoğun olduğu yerlerde en az
     10 m ve daha uzak olması . Hakim rüzgar yönünde soğutma kulesi drenajının hava kesicili (sifonla) dreneja bağlanması gerekir.Soğutma kulesinden 3 km uzağa kadar Lejyonella bakterilerinin taşınabildiği unutulmamalı ve kulenin bakım, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri özenle yapılmalıdır.
   * Mutfak egzoz fanları , bacalar , gibi organik madde kaynaklarının yanına ve yakınına yerleştirilmemelidir.
   * Hakim rüzgar yönü dikkate alınmalı dışarıdaki halka açık alanların önüne rüzgar  yönünde yerleştirilmemelidir.
   * Soğutma kulesi yerleşimi restoran , otel odaları vb. yaşam mahallerine çok yakın planlanmamalıdır.
  2- Soğutma kulelerinde kullanılan malzeme pürüzlü olmayan, kolay temizlenebilir yüzeyli olmalıdır.Metalik olmayan bileşenler, örneğin contalar vs. mikrobiyolojik büyümeye uygun olmamalıdır.Ahşap gibi bazı doğal malzemeler bu açıdan sakıncalıdır ve konstrüksiyonda kullanılması  tavsiye edilmez.Cihazın genel tasarımında durağan su bölgelerinden kaçınılmalı , elemanlara kolay ulaşım , temizleme, numune alma ve drenaj  imkanı tanınmalıdır.Komponentler kolayca çıkarılabilmelidir.
  3- Soğutma kuleleri sistemi temiz tutulmalı ve iyi bakım yapılmalıdır.Gözle muayene ederek ; kir, organik madde, birikinti veya çökelti olmamasına dikkat edilmelidir.
   * Hazne zaman zaman temizlenmelidir.
   * Mekanik filtrasyon tavsiye edilir.
   * Tortu ayırıcı cihazlar bakteriyle mücadelede önemli katkıya sahiptir.
   * Damla tutucular belirli aralıklarda temizlenmeli ve eskiyenler değiştirilmelidir.
  4- Aynı zamanda bir su şartlandırma uzmanı tarafından yürütülecek kimyasal şartlandırma gerekecektir.Su şartlandırma bakteri çoğalmasını önleyecek  katkıları içerdiği gibi ; kireçlenmeyi , korozyonu ve çökelmeyi önleyeici maddeeleri içerir.
  5- Soğutma kulelerinin durdurulması ve çalıştırılması hastalık açısından en kritik işlemlerden biridir.
   * Üç günden uzun süreli durdurmalarda sistemin (soğutma kulesi havuzu , borular , ısı değiştirgeçleri vs.)tamamen drene edilmesi en uygun yoldur.
   * Eğer kısa süreli durdurmalarda drenaj pratik değilse ; bu durumda sistem yeniden çalıştırılmadan önce ön şartlandırma ile soğutma kulesindeki  su dezenfekte edilmelidir.
   * Drene edilmiş sistem yeniden çalıştırılırken önce pislikler temizlenir , sistem su doldurulur ve bakteri öldürücü ile ön şartlandırma yapılır. Fanlar bundan sonra çalıştırılır.
   Soğutma kulelerinin ve buharlaşmalı evaporatörlerin konstrüksiyonunda ve işletiminde ise özetle aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir :
   * Damla tutucular bütün çalışma koşullarında minimum sürüklenmeye imkan verecek şekilde dizayn edilmelidir.
   * Su dağıtımı , su minimum ölçüde pülverize olacak şekilde yapılmalıdır.
   * Enjektör prensibi ile çalışan soğutma kulelerinin :
      - Su yüksek basınçlı pülverize edildiği için dezavantajı
      - Kule içinde dolgu malzemesi olmadığından temizlik kolaylığı için de avantajı vardır.
   * Tepsiler temizlenebilir olmalıdır. 
   * Havuz direkt güneş ışıklarından korunmalıdır.(Az da olsa kule verimini de artırır.)
   * Taze su besleme hızları ve su hacmi kule üzerine işaretlenmelidir.
   * Su toplama çukuru ; çamuru ayıracak biçimde tasarlanmalı ve drenajı uygun çaplı boru ile en alttan gerçekleştirilmelidir.
   * Bütün drenajlarda havalıklar ve süzgeçler bulunmalıdır.
   * Su şartlandırma proğramı bütün yönleri ile düşünülmeli ve su kalitesi sürekli kaydedilmelidir.
   * Yedek pompalar normal çalışmada izole edilmeli ve zaman zaman yıkanmalıdır.
   * Filitre düzenlenmesi su şartlandırma ile koordineli bir biçimde  gerçekleştirilmelidir.  
   * İşletim ve bakım üreticinin öngördüğü biçimde sürdürülmelidir.  

 • Garaj Havalandırması Open or Close

  1- Garaj gibi hava kanalının açık olduğu yerlerde dikdörtgen hava kanallarının kenet veya köşebentleri dolaşan insanların kafasını yarabiliyor.
   İdeali hava kanalının altında 230 cm yüksekliğin mimaride öngörülmesidir.
  2- Garaj havalandırma uygulamalarında , egzoz gazlarının bazıları havadan ağır olduğu için, egzoz kanalı ile yapılan emişlerin %30'u galvaniz kanal eklenerek döşeme üzerinden yapılmalıdır.

  1- Garaj gibi hava kanalının açık olduğu yerlerde dikdörtgen hava kanallarının kenet veya köşebentleri dolaşan insanların kafasını yarabiliyor. İdeali hava kanalının altında 230 cm yüksekliğin mimaride öngörülmesidir.
  2- Garaj havalandırma uygulamalarında , egzoz gazlarının bazıları havadan ağır olduğu için, egzoz kanalı ile yapılan emişlerin %30'u galvaniz kanal eklenerek döşeme üzerinden yapılmalıdır.
  3- Garaja bina egzoz havasını atmak (mutfak , WC, vb. koku yayan yerlerin egzozu hariç )enerji tasarrufu açısından yararlı olmakta birlikte suman egzoz sistemi yoksa sakıncalı olabilir.Yangın sırasında by-pass damperini açarak egzoz havasını bina dışına atıp , garaja giden hava  kanalının damperi kapatılmalıdır.Sistem yangın sırasında egzozu (gazları ) garaj yerine dışarıya atacak şekilde yapılmalıdır.
  4- Garaj havalandırmasında ,
   * Egzoz hava miktarı normalde 12 m3/h . m2 olmalı , yangın anında 18 m3/h . m2 değerine çıkmalıdır.
   * Bu uygulamada aksiyel fan kullanılmalı,
   * Fanlar paralel çalışabilmelidir.Normal halde fanlardan sadece biri çalışır.
  5- Garaj havalandırması için büyük kapasiteli aspiratörler ve büyük kesitli hava kanalları kullanmak yerine ; kuranglez yapıp , bu kuranglezlere alt ve üst kotlarda hava basan aksiyel fanlar ; (herbiri 1000 - 2000 m3/h kapasiteli düşük basınçlı fanlar ) veya boster fanlar monte etmek daha uygun bir çözümdür.
   * Kenarlara monte edilmiş bile olsa hava kanallarının aşağı sarkması ve kullanım alanlaraını daraltması söz konusudur.Kanalların keskin kenarları insanların başını vurma riski yaratmaktadır.
   * Küçük kapasiteli çok sayıda fan ile garaj egzozu yapılması kuruluş maliyeti (%50 daha ucuz ) ve bir fanın arıza yapması halinde (veya servis sırasında ) diğerlerinin çalışmaya devamı suretiyle çalışma güvencesi avantajları vardır.
   * Booster tip veya klasik tip aksiyel tip fanlar hız anahtarı ile birlikte monte edilirse , sürekli max. Kapasitede aspirasyon yerine , ihtiyaç oranında çalışacaklardır.Kapalı ortamların ortalama egzoz havası mikatrı , çoğu  zaman kullanılan cihaz kapasitelerinin yaklaşık %10 - %40 ' ı arasında kalmaktadır.

 • Güneş Enerjisi Open or Close

  1- Bol ve tükenmeyen tek enerji kaynağıdır.         
  2- Duman , karbonmonoksit, kükürt ve radyasyon atığı içermeyen temiz enerjidir.         
  3- Enerjiye gereksinim duyulan her yerde kullanılabilir.
  4- Yurt dışına bağımlı olmadığı için ekonomik ve politik krizlerden etkilenmez.
  5- İşletme masrafları çok azdır.
  6- Çeşitli uygulamalar için farklı çözümler üretmek mümkündür (Kazan destekli veya desteksiz sıcak kullanım suyu üretimi , ısıtma sistemine destek verme, elektirik enerjisi üretimi - fotovoltaik , enerji depolama - güneş pilleri )
        Güneş kollektörü sistemlerinin en yaygın kullanım şekli kullanım suyu ısıtmasıdır.Doğru sistem çözümleri ile yıılık sıcak su gereksiniminin % 60 ila % 80 gibi önemli bir kısmı güneş enerjisinin sağladığı enerji ile karşılanabilir.Yazın kullanım suyu ısıtması için gereken enerjinin nerdeyse tamamı güneş enerjisi sistemi tarafından karşılanır. Ancak mevcut konvasiyonel ısıtma sistemi , güneş enerjisinden bağımsız olarak kullanım suyu ısıtma ihtiyacını karşılayabilmelidir. Uzun süre hava koşullarının kötü gitmesi durumunda , sıcak su konforu garanti edilmelidir.

 • Çatı Kazan Dairelerinin Avantajları Nelerdir ? Open or Close

  1- Bodrum katı yapılması mümkün olmayan yerlerde ideal çözümünü getirir.Kıymetli bodrum katlarını kazanmak mümkün olur.         
  2- Doğal gaz için gerekli yüksek maliyetli havalandırma ve emniyet önlemlerinden ekonomi sağlanır.Herhangi bir gaz sızıntısı riski beraberinde          
   patlama tehlikesi çatı katında bulunmayacaktır.         
  3- Olası bir gaz sızıntısı , gaz havadan hafif olduğundan yükselerek çatıdaki havalandırma bacasından dışarı kaçacağı için binada tehlike          
   yaratmayacaktır.Ayrıca herhangi bir patmala halinde , çatının kolaca yırtılarak basıncı yok etmesi sonucu , binada oturma mahallerinde herhangi          
   bir hasar yaratamayacaktır.         
  4- Yakıt depolama için depo yatırımına ihtiyaç yoktur.Sadece bir boru ile doğal gazın çatıya taşınması gerekir.Doğal gaz havadan hafif olduğundan ,         
   bir basınç kullanımına bile gerek kalmaksızın kendiliğinden yükselir.         
  5- Yeni yapılacak binalarda baca olmayacak , gerek baca maliyeti , gerekse kazanılan inşaat alanı olarak önemli bir avantaj sağlayacaktır.         
  6- Baca çekişindeki değişmeler ve bodrumda kazan dairelerindeki havalandırma cihazlarının yanmaya etkileri (vakum etkisi) ortadan kalkacaktır.         
   Böylece kazanda işletme kolaylığı ve verim artışı elde edilecektir.Çekişteki değişmeler dolayısı ile ortaya çıkan kötü yanma ve kurum          
   problemleri olmayacaktır.         
  7- Durma sırasında baca çekişi olmadığından kazanda soğuma olmayacaktır.         
  8- Bacanın temizlik ve işletme giderleri çok azalacaktır.Yüksek binalarda olması gereken kaliteli ve iyi izolasyonlu bacaların fiyatı yaklaşık olarak          
   kazan fiyatına eş değerdir.(Çok yüksek yapılarda ise daha yüksek bile olabilir.)         
  9- Kazanda statik basınç olmayacağı için bütün uygulamalarda ( yüksek yapılarda bile ) normal tip kazan kullanılabilir.         
  10- Bacada yoğuşma problemi olmadığından baca gazı sıcaklığı düşürebilir ve gaz yakıtlı sistemlerde gerek yer tipi gerekse duvar tipi yoğuşmalı         
   kazanlar ile en yüksek verim değerlerine çıkılabilir.         
  11- Özellikle yoğuşmalı kaskad sistem uygulamaları çatı ısı merkezleri için idealdir. 2 m2 alanda 800 kW (~700.000 kcal/h) kapasiteli bir ısı merkezi          
   oluşturulması mümkünüdür.Statik yük olarak sorunsuz , taşınması problemsiz baca uygulaması basit ve çok verimli bir sitem kolaylıkla          
   oluşturulabilir         
  12- Atmosferik brülörlü ve üflemeli brülörlü esnek döküm kazanlar da çatı ısı merkezleri için uygundur. Özellikle atmosferik brülörlü esnek döküm         
   kazanlarda sağlanması gereken baca çekişi çok düşüktür.Ayrıca esnek döküm kazanların dilimli yapıları çatı kazan dairesi kurulumunu,          
   kazanların çatıya taşınmasını kolaylaştırmaktadır.         
  13- Sistemin havasını almak kolaylaşır.         
  14- Kazanla birlikte pompa ve diğer armatürler de düşük basınç altında çalışır.Ayrıca sistemde çatı katında klima ve havalandırma santralları de varsa         
   bu cihazlara olan tesisat bağlantısı  daha kısalacaktır.

 • Doğalgaz Tesisatı ve Deprem Önlemleri Open or Close

  1- Mekanik tesisatta kullanılan cihazların kaideleri ve bu cihazların kaidelere bağlantıları depreme göre iyi projelendirilip, buna uygun yapılmalıdır.         
  2- Cihaz ankrajları amaca uygun olmalıdır (sabit veye sismik sınırlandırıcılı titreşim yalıtımlı ).         
  3- Gaz tesisayında bina girişlerinde deprem ventili kullanılmalıdır.         
  4- Fırın , ocak vs. gibi doğal gaz kullanılan cihazlar çok iyi kalite esnek hortumlarla tesisata bağlanmalıdır.         
  5- Yüzer döşemelerde deprem emyeti özel sismik elemanlarla alınmalıdır.         
  6- Pompa ve cihaz çıkışlarında deprem dayanımı olan iyi kalite özel titreşim ansorberleri kullanılmalı ve cihazlar boru tesisatına bunlarla bağlanmalıdır.         
  7- Tesisatta kullanılacak boru genleşme parçaları kompansatör ve omegalar deprem yüklerini karşılayacak şeklinde seçilmeli ve çok iyi kalite ve normlara uygun olmalıdır.         
  8- Boru tesisatındaki sabit ve kayar mesnetler deprem yükleri de göz önünde alınarak seçilmeli ve çok iyi kalite ve normlara uygun olmalıdırlar         
  9- Ankraj cıvata ve bağlantıları deprem yüklerine göre hesaplanmalı ve norma uygun kaliteli tip olmalıdır.